Дружество „Адвентус Груп“ ЕООД сключва договори с корпоративни клиенти за абонаментна поддръжка и сервиз на системи и съоръжения в областта на хладилната и климатичната техника на територията на цялата страна на преференциални условия и цени.
Фирмата разполага с мобилни екипи в цялата страна, което е предпоставка за бърза реакция в случай на авария на съоръженията, покрити от абонамента.