Дружество „Адвентус Груп“ ЕООД разполага с висококвалифицирани специалисти с опит в проектирането, изграждането и поддръжка на системи за:

 • Централна климатизация с директно изпарение на хладилния агент
 • Прецизна климатизацията на технически помещения в областта на информационните технологии и комуникациите .
 • Ниско профилни климатични камери с рекуператор
 • Климатични камери с регенеративен топлообменник
 • Климатични камери с вграден термопомпен агрегат
 • Roof-top устройства за охлаждане и термопомпи, с възможност за присъединяване на отоплителна секция на природен газ
 • Водноохлаждаеми чилъри,
 • Компресорно кондензаторни агрегати (5-1600kW);
 • Термопомпени системи въздух/вода,вода/вода
 • Отопление и климатизация еднофамилни къщи
 • Изграждане на система за подово отопление
 • Монтаж на вентилаторни конвектори
 • Цялостно изграждане на хладилни камери и замразвателни тунели:
  – среднотемпературни (+2 ÷ +10)
  – комбинирани (+2 ÷ -5 )
  – нискотемпературни(-5 ÷ -20)
  – шокови (-25 ÷ -35)
  – камери за зреене на продукти
  – камери за ферментация
  – климатични сушилни
 • Монтаж на мониторингови системи за следене на температурните режими и статуса на хладилни камери и инсталации, свързани с въвеждането на системи за стандартизация;
 • Замяна (ретрофит) на забранени за употреба хладилни агенти;
 • Изработка на ел. табла за управление на хладилни инсталации;
 • Монтаж на системи за защита на подовете на хладилните камери от замръзване;
 • Подръжка, гаранционен и извънгаранционен сервиз с оригинални резервни части.
 • Други системи в областта на хладилна и климатична техника и отопление