Човечеството все повече развива начините и системите за постигане на така желания микроклимат в къщи, офиса, вилата и др. В днешно време са развити не само отоплението, но и климатизацията и вентилацията. С други думи днес е възможно вие сами да определите и управлявате в известна степен „времето“ във вашия дом. Това е и нашата цел – спрямо Вашите изисквания да проектираме система, която да поддържа желаните параметри на микроклимата.

Въз основа на Вашите изисквания можем да разработим проект за:

 • отоплителна инсталация
 • вентилационна инсталация
 • климатична инсталация
 • сградна газова инсталация
 • енергийна ефективност
 • инсталация със слънчеви колектори
 • комбинация от някои или от всички по-горе изброени

Какво предлагаме:

 • консултации за проект – отопление, вентилация и климатизация
 • изработка на проекти за отопление, вентилация и климатизация на обекти от всякакъв характер
 • при одобрение на проекта, можем да осигурим съответно изпълнение и следгаранционна поддръжка на изградената инсталация

Обектите с които имаме опит са:

 • жилищни сгради
 • административни сгради
 • промишлени обекти – цехове за преработка на продове/зеленчуци, мляко и млечни продукти, месо и месни продукти и др.
 • технически и сървърни помещения
 • обществени сгради – кина, театри, бизнес центрове, офиси
 • хотели
 • ресторанти и кухни

Какво представлява ОВК проекта?

Проекта по ОВК представлява детайлно техническо решение за изграждането на инсталациите по отопление, вентилация и климатизация на обекта. В проекта получавате:

 • Детайлни технически изчисления, за необходимата мощност на инсталацията – това е гаранция, че ще имате добре работеща инсталация през цялата година, без да се презастраховате излишно и да купувате по-скъпи и мощни агрегати.
 • Детайлни чертежи за местоположението на всички съоръжения – така може оптимално да се съгласуват нещата с архитектурния дизайн, както и всички други инсталации.
 • Техническа спецификация, която можете да дадете да изпълнителите за остойностяване и така да подберете най-добрата цена.
 • Детайлни инструкции за изпълнението на инсталациите

Кога е необходим ОВК проект?

Проектъта по ОВК (отопление вентилация и климатизация) е необходим, когато правите нова сграда или преустройство на съществуващ обект. Всъщност, добре е да имате ОВК проект винаги, когато имате намерение да изграждате или преустроявате инсталациите за отопление, вентилация и климатизация, тъй като той е вашата гаранция за качество. В проекта ще получите точна спецификация на необходимите материали и съоръжения, ще знаете предварително, кое ще бъде най-ефективната система и как оптимално да се изпълни тя. Ще спестите средства, защото ще получите инсталация с мощност, която да е достатъчна да ви осигури комфорта, и няма да се налага да инвестирате в значително по-мощни и по-скъпи агрегати, само за да се застраховате.

На практика качественият проект по отопление вентилация и климатизация се изплаща още преди завършването на строителните работи.

Какви са цените за ОВК проектиране?

Цената на един проект по отопление вентилация и климатизация зависи изключително от типа на инсталацията и характера на обекта. По-простите системи, както и типовите сгради, се проектират по-бързо и лесно, респективно цената за тях ще бъде по-ниска в сравнени със по-сложна система с няколко топлизточника, студов център, вентилационна инсталация и сложна архитектура.