Дружество „Адвентус Груп“ ЕООД разполага с висококвалифицирати специалисти с богат опит в сервизната дейност и поддръжката на системи за:

 • Централна климатизация с директно изпарение на хладилния агент;
 • Прецизна климатизацията на технически помещения в областта на информационните технологии и комуникациите;
 • Климатични камери с вграден термопомпен агрегат;
 • Roof-top (монтирани на покрива) устройства за охлаждане и термопомпи, с възможност за присъединяване на отоплителна секция на природен газ;
 • Водноохлаждаеми чилъри;
 • Компресорно-кондензаторни агрегати (5-1600kW);
 • Термопомпени системи въздух/вода, вода/вода;
 • Отопление и климатизация на еднофамилни къщи;
 • Хладилни камери и замразвателни тунели:
  – среднотемпературни (+2 ÷ +10)
  – комбинирани (+2 ÷ -5 )
  – нискотемпературни(-5 ÷ -20)
  – шокови (-25 ÷ -35)
  – камери за зреене на продукти
  – камери за ферментация
  – климатични сушилни
 • Мониторингови системи за следене на температурните режими и статуса на хладилни камери и инсталации;
 • Замяна (ретрофит) на забранени за употреба хладилни агенти;
 • Други системи