Дружество „Адвентус Груп“ ЕООД разполага с висококвалифицирати специалисти с опит в проектирането, изграждането и поддръжка на хладилни инсталации. За качественото изпълнение на тези дейности дружеството работи директно с производителите на водещите марки в бранша.
Дружеството осигурява цялостни решения в следните области:

 • Проектиране на решения за хладилни системи;
 • Изграждане на хладилни системи и инсталации за магазини, ресторанти, складове, както и за производството и индустрията;
 • Цялостно изграждане на хладилни камери и замразвателни тунели:
  – среднотемпературни (+2 ÷ +10)
  – комбинирани (+2 ÷ -5 )
  – нискотемпературни(-5 ÷ -20)
  – шокови (-25 ÷ -35)
  – камери за зреене на продукти
  – камери за ферментация
  – климатични сушилни
 • Монтаж на мониторингови системи за следене на температурните режими и статуса на хладилни камери и инсталации, свързани с въвеждането на системи за стандартизация;
 • Замяна (ретрофит) на забранени за употреба хладилни агенти;
 • Изработка на ел. табла за управление на хладилни инсталации;
 • Монтаж на системи за защита на подовете на хладилните камери от замръзване;
 • Подръжка, гаранционен и извънгаранционен сервиз с оригинални резервни части.

В областта на хладилните камери и съоръжения се използва техника на EMERSON, COPELAND, DANFOSS, LU-VE, BITSER и др.
В областта на чилърите се използва техника на LG, LENNOX, BLUE BOX и др.