Дружество „Адвентус Груп“ ЕООД разполага с висококвалифицирати специалисти с опит в проектирането, изграждането и поддръжка на системи за централна климатизация с директно изпарение на хладилния агент (VRV/VRF). За качественото изпълнение на тези дейности дружеството работи директно с производителите на водещите марки в бранша.
Тези системи представляват последно поколение климатични инсталации, осигуряващи високо ниво на енергийна ефективност, автоматика и комфорт. Това са модулни системи, включващи външно тяло и множество вътрешни тела, които могат да бъдат с различна мощност и различен начин на монтаж. Телата се свързват с обща тръбна мрежа, през която циркулира хладилният агент. В зависимост от режима на работа, тръбната мрежа би могла да бъде изградена като дву- или тритръбна система. Принципно, VRV (VRF) системите поддържат три отделни режима – само на охлаждане, режим на охлаждане или отопление и режим с едновременна работа на охлаждане и отопление. Когато системата работи в режим на едновременно охлаждане и отопление, е възможно отоплителното тяло да поддържа едновременно два отделни режима на работа, т.е. една част от тях да работят в режим на отопление, а останалите – в режим на охлаждане.

Двутръбна система
Тя се използва когато всички вътрешни тела работят едновременно в общ режим, т.е всички вътрешни тела поддържат или режим на отопление, или режим на охлаждане. Разбира се, това съвсем не означава, че когато VRV (VRF) системата работи, всички вътрешни тела трябва да бъдат включени. Когато едно или няколко вътрешни тела от системата не са включени или бъдат спрени, натовареността на компресора автоматично намалява и фреоновият поток се насочва единствено към работещите тела.
Двутръбните VRV (VRF) системи се препоръчват предимно за климатизация на големи помещения или в приложения, в които е необходимо поддържането на един и същ режим на работа във всички климатизирани помещения.

Тритръбни системи
Когато е необходимо да се климатизират сгради, в които има групи от помещения с различни изисквания към параметрите на въздушната среда, като административни сгради и хотели например, се препоръчва използването на тритръбна система. Характерно за тритръбните системи е способността им да осигуряват независима работа на вътрешните тела.
Сред основните предимства на системите с индивидуална работа на вътрешните тела е възможността при отопление на едната част от стаите в сградата и охлаждане на другата, системата да извлича топлината от охлажданите помещения и да я пренасочва към отопляваните такива. По този начин потреблението на електроенергия би могло да се намали до 15 – 20%.

При този тип климатизация може да се интегрира и сградната вентилация, като пресен въздух се подава през вътрешните тела тип касети, разположени в обитаваните помещения, а изсмукването става през общите части-коридори и помощни помещения.
Важен елемент от постигането на по-голяма икономия на експлоатационните разходи е автоматизацията на системите.Препоръчително е използването на BMS система, с помощта на която се спестяват от 30 до 50% енергийни разходи.
VRF системите са предпочитани за климатизация на офис сгради благодарение на високата си ефективност, икономична и тиха работа, както и високата надеждност на технологията.

Материали в PDF формат:

https://adventus.bg/wp-content/uploads/2020/02/MULTI-V_2019-Multi-V-Catalogue_EU_0128_preview.pdf